BINAR PRODUCTION SYSTEM

BPS Binar Production System  är ett modernt, flexibelt och modulärt MES-system (Manufacturing Execution System) som skapar effektiva produktionsflöden. Genom att koppla ihop affärssystemets all information med människor och maskiner inom produktionen får man en mycket bättre förutsättning för att kunna producera rätt saker, på rätt tid, med rätt kvalité.

 

En stor fördel med Binars lösningar är att det inte bara handlar om smarta mjukvarumoduler, utan även ett helt koncept med smarta noder som kopplas samman i ett nätverk. Dessa noder utgör själva kopplingen mot tillverkningsprocessen. Resultatet är en framtidssäkrad lösning som kan byggas på och om i ett stort antal varianter.

 

Fördelar med BPS

 • Stödjer Lean Manufacturing
 • Kopplar ihop affärssystemet med produktionen
 • Modulärt och lätt att bygga ut med fler funktioner
 • Kan enkelt anpassas till befintliga system
 • Heltäckande med både mjukvara och hårdvara
 • Beprövat, används av de större verkstadsbolagen


 

Mjukvarumoduler:

 • BPS Poka Yoke, Pick-to-Light

 • BPS Elin, Digital Instructions

 • BPS Takt & Andon

 • BPS Visualization, TAK OEE

 • BPS Traceability

 • BPS Schedule 

 • BPS Alarm, Call, Mail, SMS

 • BPS Report

 • BPS Hardware Configurator

 • BPS Communication, OPC

  


Modulärt system med många möligheter

Koppling mellan de smarta programmoduler i Binars MES-system och noder i CAN-nätverket (Controller Area Network) utgörs av gateway LP305D. Den har hand om alla realtidsfunktioner och avlastar överordnad styrning. Den innehåller även övervakning och diagnostik på nätverket. Till systemet kan man enkelt koppla Binars produkter så som Displayer, Klarknappar, Andonknappar, Pick To Light-moduler och smarta verktygshållare mm. Det är även möjligt att ansluta in 3:e parts system såsom ERP, andra MES-system, PLC:er, Robotar, momentdragare mm.

 

De kraftfulla konfigurationsverktygen används för att definiera vad som skall hända på respektive station i produktionsprocessen. Det kan t.ex. handla om att ange takttider för varje variant eller att definiera unika sekvenser för (t.ex. Pick to light). Konfigurering av Binars hårdvara sker med ”drag and drop” vilket ger en mycket snabb och enkel hantering även vid större installationer. Det rena enkla gränssnittet ger en god överblick och enkel hantering av hårdvaran 


Konfigurerering av hårdvara

En av de riktigt stora fördelarna med Binars MES-system är att hårdvaran får sin konfiguration och därmed slutgilitiga funktion först då man konfigurerar systemet. Stor del av konfigureringen sker med hjälp av "drag-&-drop", d.v.s. visuellt med bilder på hårdvaran som skall konfigureras.

 

HWconfig

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT