Spårbarhet och statistik

 

I många fall så krävs det att man kan spara viktiga data från produktionsprocessen. Det kan handla om av man vill vara säker på att produkten passerat igenom rätt produktionssteg och att den även är kvalitetsgodkänd för vidare bearbetning. Från det att produkten beställs tills den levereras, passeras ett stort antal steg. Genom att införa någon form av id-märkning av produkten och ett antal kontrollpunkter så ökar man möjligheterna att både göra rätt från början samt att korta leveranstiden. Id-märkningen kan t.ex. bestå av en streckkod eller en RFID-tagg. När produkten initieras för produktion så knyts id-märkningen till en elektronisk arbetsorder. Denna fylls på med information allt eftersom produkten passerar de olika processstegen, antingen manuellt eller automatiskt.

 

Id-märkningen kan även användas för att styra själva processen. När produkten t.ex. skall bearbetas i en maskin, så läses id-märkningen och rätt program väljs in. På en montageplats kan plockindikering styras genom att id-märkningen läses av och affärssystemet därefter frågas vilka artiklar som tillhör den aktuella arbetsorden. Det är även möjligt att automatiskt presentera viktigt information på skärmar direkt till operatörer. Ett sådant system som Binar erbjuder kallas för ELIN, ELektroniska INstruktioner.

 

System för spårbarhet och statistik skapar förutsättningar för ordning och reda. Det ger en mängd positiva fördelar där rätt saker produceras med rätt kvalité. Minskad administration, minskade säkerhetsbuffertar och minskade ledtider är andra positiva effekter som ofta även uppnås. Det kan således inte bara användas för att läsa av hur det gick, utan även säkra att rätt saker kommer att utföras. 

 

Fördelar med spårbarhet och statistik

 

  • Minskar ledttiden
  • Minskade buffertar och lager
  • Kvalitetssäkrar processen
  • Minskar administration
  • Ger möjlighet till att styra produktionen. (Variantstyrning)

 

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT