VISUALISERING

 

Produktionstavla med nyckeltal

 

Att i realtid kunna se hur produktionen fortlöper är mycket viktigt. Om det uppstår en avvikelse måste man snabbt kunna sätta in en åtgärd. Binar levererade Lean-lösningar till SAAB Automobile AB i början på 2000-talet och då handlade det om stora ljustavlor med ofantligt mycket information. Ett exempel på en sådan produktionstavla kan man se på bilden till höger. Informationen riktade sig till en mängd olika roller i fabriken vilket gjorde att den var lite svår att ta till sig och förstå. Längst ner kunde man dock utläsa KPI:er såsom BÖR och ÄR samt Direkt OK på tre internleveranspunkter i monteringsfabriken.

 

     

Leverans och kvalité är de viktigaste nyckeltalen som en produktionschef har att förhålla sig till. Genom att styra fabriken på i stort sett bara Direkt OK så lyckades man trycka ner stora kostnader som fanns i att justera och rätta till felbyggda bilar. Med en snabb blick på produktionstavlan kunde man läsa ut status här och nu. Kör vi linan, står det still, och i så fall vart? 

 

Grundprinciperna för denna visualisering har vi på Binar anammat och vidareutvecklat ytterligare. Det byggs inte längre stora ljustavlor med glödlampor, utan det handlar om ljusstarka LED-displayer och TV-skärmar med webb-visualisering.

 

 

Fördelar med visualisering

 

  • Tydliggör avvikelser i en verkstad
  • Skapar en större förståelse och på sikt även större engagemang
  • Med KPI:er såsom leverans och kvalite visar man vad man styr på
  • Gör det lättare att prioritera när man ser helheten
  • Blir fabrikens "instrumentbräda"

 

 

 

Exempel på produktionstavla med nyckeltal

 

  • ÄR, Hur många man tillverkat senaste tidsperioden. Nollställs vid skift/dag/vecka
  • LÄGE, Hur man ligger till just nu i förhållande till plan
  • ACK.LÄGE, Läget över tid. Justeras vid övertidskörning och vid ändrad produktionsplan
  • STOPPTID, Visar hur länge man stått still för störning inom det egna området.
  • DIR OK%, Kvalitetsutfall. Hur många som blivit godkända direkt utan omarbetning.

 

 

 

BiDisp3

 
BiDisp3 är en liten smidig informationsdisplay för industriell miljö. Den ljusstarka LED-diplsyer visar text och grafik i tre färger rött,grönt och orange. Bidisp3 kan läsas i området 1-30 m beroende på ljusförhållande och storlek på tecken som man väljer att visa. Den finns i två längder med 64- alternativt 128 pixel. Båda modellerna har 16 pixel i höjd. Anslutningsmöjligheterna är goda då det finns interface såsom Profinet, Profibus, Ethernet, CAN och RS232. Det finns färdiga funktionsblock till Siemens vilket gör det mycket lätt att komma igång.

 

 

 

 

Displayen är perfekt för att ge information till operatörer på en arbetsstation, alternativt visa information från en maskin, t.ex. detaljräkning eller OEE-värdet. Möjlighet att visa färger kan användas för att snabbt och tydligt redovisa status, t.ex. rött för stopp, gult för information och grönt OK. Grafiska pilar kan visa på uppåt- eller nedåtgående trender, dynamiska staplar kan t.ex. visa procentsats 0-100% med färgomslag inom olika intervaller.


 

VolvoBiDisp3

 

 

Bild från Volvo Cars Torslanda som visar BiDisp3 64px på bakaxelmonteringen

 

 


Visualisering av TAK/OEE

TAK / OEE används för att mäta effektivitet på maskiner. TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalité) är det svenska namnet på OEE (Overal Equipment Efficiency). Nyckeltalet som är en sammanslagning av tre viktiga nyckeltal ger en god bild över hur en maskinunutrutsning går och hur den utnyttjas. Efter en större investering så är det självklart att man vill veta om den är lönsam. Genom att övervaka och visualisera den så får man det svaret. 


TAK OEE

 

 

Daglig styrning

Informationen för daglig styrning hämtas ofta in manuellt och ritas upp på en mötestavla. Binar erbjuder information för daglig styrning via web-gränssnitt som dessutom genereras automatiskt. Detta göra att man när som helst har tillgång till viktig information om hur det går i produktionen. Man slipper det tidsödande arbetet med att samla in information, sammanställa och redovisa.

 

Daglig Styrning

Plan och utfall

Nedan visas exempel på hur det kan se ut för att visualisera och följa upp tre bearbetningsceller.

 

Bearbetning

 


 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT