Visualisering

 

Visualisering av status från processen är viktigt för att snabbt kunna reagera på alla avvikelser. För att skapa förståelse och engagemang i en grupp använder man ofta visualisering av nyckeltal. Det är dessutom en av hörnstenarna inom Lean Production.


Binar tillhandahåller flertalet väl beprövade lösningar. Det kan handla om allt från ljusstarka och underhållsfria lysdioddisplayer, plattskärmar till enklare ljustorn, men även visualisering på websidor och mobila lösningar. Produktionstavlor med ljusstarka lysdioder tillverkade av Binar kan läsas på ett avstånd på upp till 80m. Dessa tavlor är underhållsfria och lämpar sig utmärkt för industriell miljö. I flertalet applikationer styrs de från Takt- och Andonsystemet LPS, men vi tillhandahåller även programvaran BiDisp-server.

 

Produktionstavla

  • ÄR, Hur många man tillverkat senaste tidsperioden. Nollställs vid skift/dag/vecka
  • LÄGE, Hur man ligger till just nu i förhållande till plan
  • ACK.LÄGE, Läget över tid. Justeras vid övertidskörning och vid ändrad produktionslan
  • STOPPTID, Visar hur länge man stått still för störning inom det egna området.
  • DIR OK%, Kvalitetsutfall. Hur många som blivit godkända direkt utan omarbetning.

 

 

 
   

BiDisp3

 

 

BiDisp3 är en smidig och kraftfull display för industriell miljö. Med ljusstark och energieffektiv LED-teknik visas text och grafik. Displayen kan visa tecken i tre färger, röd ,grön och orange. Bidisp3 är tänkt att användas för korta till medellånga avstånd, från en meter upp till c:a 15 m. Med största fonten kan den till och med användas på avstånd upp mot 40 m.


Bidisp3 är perfekt att användas för att ge information till operatör på en arbetsstation, alternativt visa information från en maskin, t.ex. detaljräkning eller OEE. Möjlighetenatt visa färger kan användas för att snabbt och tydligt redovisa status, t.ex. rött för stopp, gult för anmärkning och grönt för bra. Grafiska pilar kan visa på uppåt- eller nedåtgående trender, dynamiska staplar kan t.ex. visa procentsats 0-100 med färgomslag inom olika intervaller.

 

Till produktkatalog>>

Plattskärm

Plattskärmar ger stor möjlighet till kundanpassning av information. Binar designar och utvecklar web-sidor med realtidsgrafik som visar den kundanpassade grafik som önskas. Ett exempel kan vara att man visar både nyckeltalsinformation såväl som status i enskilda stationer. Tack vare att det är web-applikationer som implementeras på företagets intranet, så är det många gånger möjligt för alla inom företaget att följa den viktigaste värdeskaparen inom företaget, nämligen produktionen.


 


Exempel på TAK/OEE

TAK och OEE är nyckeltal som ofta efterfrågas. TAK (Tillgänglighet, Anläggninsutnyttjande och Kvalité) är det svenska namnet på OEE (Overal Equipment Efficiency). Nyckeltalet som är en sammanslagning av tre viktiga nyckeltal ger en god bild över hur en maskinunutrutsning går och hur den utnyttjas. Efter en större investering så är det självklart att man vill veta om den är lönsam. Genom att övervaka och visualisera den så får man det svaret. 


 

 

 


Exempel på maskinstatus

Visuell maskinstatus över tid (trend) ger god överblick hur det sett ut t.ex. under det senaste skiftet. Man ser direkt de större stoppen som röda block, tomt in/fullt ut som blå fält, ställ som gula fält och produktionsperioder som gröna fält.


 

Exempel på orderläge

Samlingsbild med översikt på orderläget. Orderinformation, antal i batch, antal producerat, status i station, tillgänglighet, OEE mm.


 

Exempel på ljuspelare

Visualisering av maskinstatus sker ofta med hjälp av ljustorn där varje färg har en specifik betydelse. Visualisering sker med fast eller blinkande ljus. Ljustornen kan även användas som Andonlarm från operatör.


Till produktkatalog>>

 


 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2018 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT