1999-04-14

Binär förvärvar Sydost-Teknik AB


Binär förvärvar Sydost-Teknik AB
Binär har träffat en principöverenskommelse om att förvärva 100% av aktierna i Sydost-Teknik i Svängsta. Sydost-Teknik arbetar med styrteknik inom ett brett intervall och har ett 50%-igt intressebolag (ej konsoliderat) som arbetar med simuleringsteknik. Sydost-Teknik kommer att komplettera Binärs kompetens inom flera områden. Omsättningen 1998 var 6 MSEK med positivt resultat. Företaget befinner sig i ett expansivt skede. Kombinerat med Binärs resurser i Trollhättan och Växjö är bedömningen att bolaget har god potential. Principöverenskommelsen innebär att affären skall slutföras efter en sedvanlig due diligence-process. Köpeskillingen består av en kontant del och en tilläggsköpeskilling som är beroende av bolagets resultat 1999 och 2000. Bolagets nuvarande ägare Bo Johnsson kommer även fortsättningsvis att verka som bolagets VD.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT