2006-09-07

Binar visar Lean Production på Lean Forums konferens


Binar visar Lean Production på Lean Forums konferens
Vid Lean Forums konferens på Chalmers i Göteborg den 3-4 oktober visar vi några av Binars lösningar för Lean Production. Binar LP203 Taktsystem för effektivisering av produktionsflöden. Våra erfarenheter, från bl.a. Saab i Trollhättan och Scania i Södertälje, visar att taktade flöden med Andon, visualisering och produktionsstatistik leder till ökad produktivitet. Binar LP204 Pick-to-Light-utrustning för att säkra att rätt komponent plockas vid montering i variantstyrd produktion. Poka-Yoke-lösningar, såsom Binar LP204, medför minskad stress och ökad kvalitet. Varmt välkommen!

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT