2007-01-01

Elektronik bildar eget dotterbolag


Elektronik bildar eget dotterbolag
Binarkoncernen har under de senaste åren expanderat kraftigt. För att underlätta fortsatt tillväxt tydliggör vi koncernens struktur. Detta innebär bl a att Binars affärsområde Elektronik, lokaliserat i Trollhättan, fr.o.m. 1 januari 2007 bildar eget dotterbolag inom Binarkoncernen med firmanamn Binar Elektronik AB.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT