2003-04-14

Kallelse till ordinarie bolagsstämma


Kallelse till ordinarie bolagsstämma
Aktieägarna i Binar AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 7 maj 2003, kl 16.30 i bolagets lokaler på Batterivägen 4, Trollhättan.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT