1999-04-15

Kommunikť fr√•n bolagsst√§mman den 14 april 1999


Kommunikť fr√•n bolagsst√§mman den 14 april 1999
Vid den ordinarie bolagsstämman i Binär Elektronik i Trollhättan AB (publ) fastställdes utdelningen till 1 kr per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt till utdelning är måndagen den 19 april. Utdelningen beräknas utsändas från VPC måndagen den 26 april. Till styrelseledamöter omvaldes Anders Brännström, Ingemar Pettersson, Johan Rapp och Per Wejke. Till revisionsbolag omvaldes öhrlings Coopers & Lybrand AB.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT