2010-02-28

Lean på Talaris


Lean på Talaris
Talaris (Sweden) AB i Flen som tillverkar sedelhanteringsutrustning för bankkontor inför tydliga flöden, takt och nytt arbetssätt. Binar Elektronik har erhållit en order på ett nytt stödsystem för att effektivisera Talaris produktion. Systemet kommer att stödja det nya arbetssättet där visualisering, takt och framförallt Andon är mycket viktiga parametrar.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT