2007-05-29

Leverans av LP204 "Pick-to-Lid"


Leverans av LP204 "Pick-to-Lid"
Binar Elektronik har erhållit en order från en kund inom fordonsindustrin gällande leverans av LP204 "Pick-to-Lid". För full Poka Yoke öppnas en lucka för det material, som skall plockas. Stängd lucka förhindrar att operatören plockar fel. Lucksystemen kommer att användas som komplement till den vanligare lampindikeringen för särskilt känsliga komponenter.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT