2012-06-04

Materialhanteringsorder Fläkt Woods


Binar Elektronik har erhållit order från Fläkt Woods i Jönköping på ett kranlager för bufferthantering av plåtpaneler till fläktaggregat.
Leveransen innehåller förutom styrning av kranar, transfervagnar och bansystem även all mekanik. Leveransen sker i samarbete med systerbolaget Titech System AB i Tidaholm.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT