2011-06-10

MES, överordnat produktionsstyrsystem


Swenox i Nyköping har lagt en order på ett produktionsstyrsystem för sin tillverkning av avgas- och emissionsefterbehandlingssystem för den tunga fordonsindustrin
Systemet är ett sk. MES-system, (Manufacturing Execution System) och kommer att knyta ihop affärssystemet med produktionsutrustning och operatörer. Binars mjukvara ELIN kommer att vara en central del av lösningen för att informera personal samt ta hand om spårbarhet i processen.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT