2002-02-19

Nollfelsutrustning till Saab


Nollfelsutrustning till Saab
Systemintegration har av Saab fått i uppdrag att utveckla ett system för att producera etiketter som skall monteras i Saabs nya bilmodell. När en bil passerar en monteringstation i fabriken skall just de etiketter som gäller för denna individ matas ut. Informationen på dessa etiketter är kopplad till olika marknader och lagkrav, exempelvis US, EU, ME, etc. Det är därför ytterst viktigt att varje bil förses med rätt etiketter och utrustningen från Binar kommer att hjälpa operatörerna i monteringen att leverera nollfel.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT