2009-03-17

Ny order inom livsmedelsproduktion


Ny order inom livsmedelsproduktion
Binar har fått i uppdrag att automatisera hantering av spannmål i en större anläggning. Uppdraget innebär att ta fram en lösning där operatören med hjälp av tydliga och logiska bilder på en datorskärm ska kunna styra batcher med spannmål från t.ex. avlastning och vägning, via tork till lagring. Binar använder sitt kunnande inom automation och industriell IT för att genomföra detta uppdrag.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT