2013-07-11

Order på överordnad styrning med Andon och spårbarhet


Swenox, tillverkare av avgasrening för tunga fordon, har beställt ytterligare system till sin produktion.
Det överordnade systemet innehåller Andon för effektiv larmhantering samt detaljstyrning och spårbarhetsregistrering med hjälp av RFID. I leveransen ingår även Binars informationssystem ELIN där information presenteras på operatörsskärmar.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT