2011-01-18

Plåtautomation


Binar Elektronik har erhållit en order på en lagerautomat LUL.
LUL är en automatisk enhet för laddning/lossning av plåtar till lasermaskiner med växlingsbord. Den kompakta enheten är mycket utrymmeseffektiv och kräver liten golvyta utanför växlingsbordet. Den nya maskinen ska integreras och samverka med tidigare levererad utrustning. Beställningen gäller komplett leverans inklusive installation och idrifttagning. Leverans ska ske före semestern.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT