2003-09-19

Pressmeddelande - Pomona-gruppen AB erbjuder 10,75 kronorkontant per aktie i Binar


Pressmeddelande - Pomona-gruppen AB erbjuder 10,75 kronorkontant per aktie i Binar
Pomona-gruppen AB lämnar, via sitt dotterdotterbolag , ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Binar AB (publ).

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT