2002-02-08

Processuppföljning - order från Volvo Olofström


Processuppföljning - order från Volvo Olofström
Binar har fått en order från Volvo Olofström på ytterligare ett processuppföljningssystem. Det första installerades på Volvo under senhösten 2001.Systemet utnyttjar MelDDE för att från en PLC logga alla fel och produktions-stopp till en line-PC och innehåller rapportfunktioner mot Excel. De nya systemen ersätter äldre UNIX-baserade rapportsystem.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT