2007-08-01

Produktnyheter


Produktnyheter
BiDisp LED-display är helt igenom omkonstruerad för att möta dagens krav på en stor och tydlig teckendisplay. BiDisp som funnits på marknaden sedan 1993 har genomgått en stor uppdatering och finns nu i två olika modeller. En 7-segment och en full ASCII-modell, båda med seriell och Ethernet-anslutning som standard. Profilen är även den omkonstruerad för att göra displayen mer modulär och enklare att fästa upp vid montage som enkelrad alternativt i kombination med flera rader. LPS Taktsystem har uppdaterats med flertalet nyheter, bl a möjligheten att kunna visualisera en produktionsanläggnings effektivitet OEE/TAK, tillgänglighet, anläggningsutbyte samt kvalitetsutbyte. Det har även gjorts uppdateringar för att kunna ansluta nya produkter såsom LP220, eDWin och eRWin. LP220 en ny knappdosa till LP-produktprogrammet. Knappdosan används för att kunna felkodsregistrera direkt på monteringsstation i ett LPS-taktsystem. Detta ger en mycket effektiv hantering av stoppande larm i ett taktsystem. Dosan ansluts till CAN-bussen i systemet och kan även användas i äldre installationen efter en mindre uppdatering av programvaran. eDWin, ett program för felkodsregistrering av larm och händelser i en produktionsanläggning. Programmet tar t ex hand om de händelser som taktsystemet LPS skapar. eRWin, ett rapportprogram som körs i Windows Excel. LPS-genererad data hämtas och ställs upp på ett mycket intuitivt och enkelt sätt så att det kan användas i förbättringsgrupper som vill förbättra och förebygga tidsförluster och kvalitetsproblem i en monterande verksamhet.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT