1997-11-18

Samma hårdvara oavsett behovet


Samma hårdvara oavsett behovet
Vårt styrsystem BiFas UHS (Uni Hardware System) tillhör den nya generationen system för maskinstyrning inom industrin. Kunden köper samma hårdvara oavsett storlek på systemet och uppgraderar med nya funktioner den dag behovet ökar. Nyckeln till denna flexibilitet består av smart cards som ger tillgång till olika funktioner, exempelvis ökad I/O kapacitet och ökat antal servoaxlar. Vid uppgradering av systemet byter man sitt smart card mot ett nytt som ger de önskade funktionerna. För kunderna ligger stora vinster dels i minskade lager av reservdelar, dels i enhetlighet när det gäller handhavande och programmering av systemet.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT