2012-11-21

Strategiskt viktig order till fordonsindustrin


Binar har erhållit en order från Midroc Electro gällande produkter till Volvo Cars monteringsfabrik i Torslanda.
Leveransen innefattar nyutveckling av produkter som skall användas till Andonsystem på över 800 arbetsstationer. Ordern är ett kvitto på att Volvo fortsatt har stort förtroende för Binar som en viktig leverantör av produktionsstödsystem. Systemet kommer att användas för att effektivisera larmhanteringen för montörer på fabriken och kommer att tas i drift från 2013Q2 fram till 213Q4.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT