2014-04-07

Styrning av robotceller för Plastal Gent


Samarbetspartner RobNor har gett Binar i uppdrag att som underleverantör modifiera och utöka styrning för robotceller.
RobNor är aktiva inom lackering med hjälp av robot och har fått ett uppdrag hos Plastal i Gent.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT