2012-04-18

Takt- och Andonsystem till Spanien


Alstom Transport i Spanien har lagt order på ett Takt- och Andonsystem som skall användas i utbildningssyfte.
Systemet innehåller förutom hårdvara för 8 stationer, även mjukvara för stopprapportering och stopptidsuppföljning.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT