Automation

 

Sedan vårt styrsystem BiFas introducerades 1984 har vi legat i framkant när det gäller avancerad maskinstyrning, t ex omriktare, frekvensomriktare, servo och servomotorsystem. Vi förstår både processerna och maskintillverkarnas krav på enkelhet, säkerhet och flexibilitet. Därför kan vi utveckla kostnadseffektiva plattformar och lösningar som håller länge.

 

Utveckling och styrning av motordrifter med maximal prestanda är en av våra spetskompetenser. Att kunna styra elmotorer på ett effektivt sätt är viktigt ur många aspekter, inte minst när man vill ersätta pneumatik- och hydrauliklösningar. Dagens behov av att spara energi i exempelvis fläkt- och pumpinstallationer är också en viktig faktor. Vi behärskar såväl drivelektronik som servoapplikationer, t ex med våra servo och servomotorsystem, men även omriktare och frekvensomriktare. Vår kombination av avancerad drivelektronik och enkla motorer resulterar i robusta positioneringsenheter med servoegenskaper. Motordrifterna kan också förses med egen intelligens och på så sätt erhålls kompakta och effektiva lösningar för exempelvis positionering och synkronisering.

 

Med egenutvecklad hård- och mjukvara och tillhörande I/O och operatörspaneler kan vi med en och samma plattform anpassa funktion och kapacitet. Lösningarna blir enkla att integrera i alla typer av maskiner, främst inom rörelsestyrning. Vårt styrsystem BiFas70 är betydligt mer flexibelt och kraftfullt än traditionella system. Det är framtaget för att hantera både logikstyrning och rörelsestyrning av upp till tio synkrona axlar.

 

 


Kompetensområden


Automation
 • PLC-programmering
 • HMI-programmering
 • RFID och streckkoder
 • Lager- och palettsystem
 • Maskinstyrning
 • Servostyrning
 • CE-märkning
 • Personsäkerhet

 

Maskinstyrning

 • Positionering
 • Drifter
 • HMI
 • Stoppuppföljning

 

Servostyrning

 • Kundanpassade system
 • Kostnadseffektiva lösningar
 • Integrerade lösningar
 • Positionering

 

 

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT