Elektronikutveckling

 

Binars ingenjörer har lång och gedigen erfarenhet av att utveckla elektronikprodukter. Vi behärskar hela utvecklingskedjan, från idé och förstudie, till färdig produkt och serieproduktion. Genom att hämta färdiga dellösningar och koncept ur vår välfyllda kunskapsbank inom elektroniksystem, elektronikutveckling, mjukvaruutveckling, mönsterkortslayout, PCB, mekanisk konstruktion och mekanisk design, kortar vi ledtider och blir på så sätt kostnadseffektiva.

 

En produkts utseende har stor betydelse för hur den upplevs och tas emot. Den skall vara snygg, väldesignad och användarvänlig, men också optimerad när det gäller montering och antal ingående delar. Vi konkretiserar olika designidéer genom att skapa 3D-modeller och fotorealistiska bilder. De alternativ man väljer att gå vidare med tillverkar vi i våra 3D-skrivare. Man får på så sätt fram prototyper för utvärdering på mycket kort tid. Parallellt med detta utvecklas elektronik, mönsterkort och programvara, t ex för framtagning av elektroniksystem, elektronikutveckling, mjukvaruutveckling, mönsterkortslayout, PCB, mekanisk konstruktion och mekanisk design.

 

Slutligen görs EMC-mätningar och produktionsdokument. Vi tar även fram testutrustning och testrutiner samt hjälper till med uppstart av serieproduktion och eventuell legotillverkning. Korta produktserier kan köras i vår egen verkstad, där vi även tar hand om eftermarknad med reparation och service.

 

 


Kompetensområden

 

Total design

 • Binar kan ta hand om hela utvecklingskedjan, eller delar av den, från idé till färdig produkt. Vi anpassar oss efter just era behov.


Styrsystem

 • Allt från enkla 8-bitarslösningar till avancerad PC-teknik
 • Fordonsapplikationer
 • Robusta, skalbara och modulära system
 • Brett interface-program
 • HMI

 

Elektronikutveckling

 • Inbyggda system
 • Analogteknik
 • LED-drivare och display
 • Kommunikation (trådbunden och trådlös)
 • PLC (Power Line Communikation)
 • Batteri och laddteknik
 • Signal- och mätteknik
 • Inbyggda webb-servrar
 • EMC, CE

 

Mjukvara

 • Hårdvarunära programmering
 • Realtidsapplikationer
 • Kompilatorutveckling
 • Operatörsinterface
 • Teknisk dokumentation

 

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT