2007-06-21

Vi är nu även miljöcertifierade!


Vi är nu även miljöcertifierade!
Våra två företag i Trollhättan och Olofström har numera svart på vitt på vår ökade miljömedvetenhet vi har blivit certifierade enligt ISO 14001. Mindre resursanvändning i form av minskad energi- och bensinförbrukning samt samordnade transporter är Binar Elektroniks och Binar Olofströms konkreta miljömål framöver. Miljöcertifiering handlar inte bara om att skapa good-will i marknadsföring och kring våra produkter och tjänster. ökad kontroll av förbrukning, ordning och reda, samordning och miljömedvetenhet leder till positiva effekter både för ekonomi och miljö. Det gäller egentligen bara att tänka om och tänka till. Alla anställda har bl a fått information och utbildning kring miljöledningssystemet, miljöpåverkan och t ex genomgått en ecodrivingutbildning. Vi källsorterar avfall sedan många år tillbaka och innehar ett antal miljöklassade tjänstebilar.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT