2007-09-17

Vi visar Lean Production på Lean Forums konferens 2007


Vi visar Lean Production på Lean Forums konferens 2007
Vid Lean Forums konferens på Chalmers i Göteborg den 2 oktober ställer Binar Elektronik ut stödsystem för Lean Production. Taktsystem LPS med nyheten att det nu går att mäta produktivitet TAK/OEE i ett manuellt taktat flöde. Förenkla felkodsregistrering med nya knappdosan LP220. Upp till 10 felkoder kan kodas direkt på platsen för stoppet. Kommentar och mer detaljerad information sker med eDWin. eDWin och eRWin är nya programvaror som tillsammans är ett mycket enkelt verktyg för att hitta och jobba bort flaskhalsar. Mer information om konferensen finns på Lean Forums hemsida www.leanforum.se

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT