2013-11-28

Visualiering av produktionslinje


Binar visualiserar komplext produktionsflöde
Ett komplext produktionsflöde kan vara svårt att överblicka utan bra stödsystem. Binar utvecklar en mycket tydlig visualisering till Ebersprächer i Nyköping för att råda bot på detta. Med grafiska symboler i olika färger som markerar var störningar och var flaskhalsar befinner sig, så ökar möjligheten att jobba effektivt. Visualisering sker på de lineområden Binar tidigare levererat stödsystem för spårbarhet.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT