2010-05-21

Visualisering av måleri


Visualisering av måleri
Heurlins Lackering AB i Varberg har lagt en order på att visualisera fyra målningslinjer. Produktionstakt och utfall kommer att visualiseras med Binars produktionstavlor. Stoppuppföljning kommer att ske med mjukvaruprodukterna eDWin och eRWin vilket ger en kraftfull intranetlösning med stoppkodning och rapportutskrifter.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT