2012-01-19

Visualisering av Poka Yoke-signaler


Scania i Södertälje uppdaterar Takt- och Andonsystemet som levererades 2005 med visualisering av Poka Yokesignaler.
Larm om uteblivna klarsignaler från kvalitetssäkrande utrustning visas i klartext på displayer. På detta sätt minimeras eventuella stopp och ger produktionen en högre tillgänglighet.

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT