Andon
Effektivisera din larmhantering

Det är dyrt att producera fel. Effektivisera din larmhantering genom att larma och stoppa produktionen direkt när ett du upptäcker ett fel, för att tillkalla hjälp och åtgärda problemet.

Så funkar det…

Andon (アンドン) är ett arbetssätt inom TPS, Toyota Production System och bygger på att du ska larma och tillkalla hjälp effektivt utan att ens lämna din arbetsstation genom att trycka på en Andon-knapp eller dra i ett Andon-snöre för att tända en lampa eller spela upp ett ljud.

Några av våra kunder

Digitalisera din larmhantering

Digitalisera din larmhantering så att du kan rikta larmet direkt till den som kan avhjälpa det. Och inkludera den info som behövs för att avhjälpa felet. Beskriv vad det är för fel och var felet är, samt i bästa av världar hur felet ska åtgärdas.

Agera på avvikelser vart du än befinner dig

Larma med ljud eller ljus för dom som befinner sig i din produktionsmiljö. Larma med push-notiser, mejl, sms eller uppringning så att du kan agera på avvikelser vart du än befinner dig.

Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Vill du göra en offertförfrågan? Klicka här

Följ lösningsarbetet i realtid

Tala om för dina medarbetare att du påbörjar avhjälpande arbete så att ni inte är flera som utför samma jobb. Följ hur det går i realtid. Kvittera även när larmet är avhjälpt.

Prioritera rätt, enklare

Eskalera larm om du får flera larm samtidigt för att aldrig missa ett larm och göra det enklare att prioritera. Prioritera det som har allvarligast konsekvenser och fördela resurser därefter. Sätt in fler resurser allt efter behov eller per automatik om det tar extra lång tid.

Dokumentera orsak och åtgärd

Dokumentera orsak och utförd åtgärd så att du kan lösa felet snabbare nästa gång eller helt förhindra att det händer igen. Jobba med ständiga förbättringar (Kaizen, 改善).

PDCA

Samla alla ljudupplevelser

Fortsätt lyssna på musik, men missa aldrig ett larm. Samla alla ljudupplevelser längs din produktionslina för att se till att larm och meddelanden alltid når ut snabbt, till rätt mottagare. Tona ner musiken när larm och meddelanden spelas upp.

Våran lösning

Med vårat kompletta digitala Andon-system får du allt du behöver för att kunna effektivisera din larmhantering. Du kan enkelt hantera dina larm, följa ditt lösningsarbete, prioritera rätt enklare och logga orsak och åtgärd, vart du än befinner dig. Vi skräddarsyr en lösning med Andon-knappar, Andon-snören, ljud och ljus, och displayer till dig så att du kan larma effektivt och se till att larmet alltid når ut snabbt, till rätt mottagare.

Gör en offertförfrågan

Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig.

empty-person

Rådfråga vår expert