TAK/OEE

TAK/OEE
Mät din produktivitet

Du kan inte effektivisera din produktion om du inte vet hur den går. Mät din produktivitet vid din process flaskhals m.h.a. OEE, Overall Equipment Effectiveness eller TAK, Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalité som det kallas på svenska, för att ta reda på hur stor del av din planerade produktionstid som faktiskt är produktiv.

Ta hänsyn till alla faktorer

Öka inte din tillgänglighet med 5% på bekostnad av att din kvalité sjunker med 4%. Bryt ner TAK/OEE och titta på alla faktorer: tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalité. Identifiera alla dina produktivitetsförluster och sätt mål att reducera eller t.o.m. eliminera dom.

T

Tillgänglighet

Mät din tillgänglighet genom att övervaka hur stor del av din planerade produktionstid som din produktionsutrustning verkligen är i drift. Identifiera och försök att eliminera tillgänglighetsförluster i form av oplanerade stopp, som utrustningsfel och materialbrist, och reducera planerade stopp, som ställtid.

A

Anläggningsutnyttjande

Mät ditt anläggningsutnyttjande genom att övervaka hur stor del av din planerade produktion som uteblir p.g.a. att du inte håller snabbast möjliga produktionstakt. Identifiera och försök att eliminera eller reducera förluster i form av kontinuerliga små stopp (< 5 min) som operatören löser själv utan hjälp från underhåll och som är lätta att bli blind för, och allt som gör att du tvingas gå ner i hastighet.

K

Kvalité

Mät din kvalité genom att övervaka hur stor del av dina producerade enheter som är OK efter att ha genomgått din produktionsprocess. Identifiera och försök eliminera eller reducera kvalitetsförluster i form av kassation eller omarbete.

Några av våra kunder

Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Vill du göra en offertförfrågan? Klicka här

Fokusera på din process flaskhals

Mät din produktivitet vid din process flaskhals. Din process är inte bättre än den svagaste länken. Om du kan förbättra din flaskhals, kan du förbättra hela din process. Prioritera dom största förlusterna (Six Big Losses) och jobba med ständiga förbättringar (Kaizen, 改善).

PDCA

Följ ditt resultat i realtid

Automatisera datainsamlingen för att kunna beräkna ditt OEE snabbt, enkelt och tillförlitligt. Digitalisera och visualisera ditt OEE i en webbapplikation så att du kan följa ditt resultat i realtid och agera på avvikelser vart du än befinner dig.

Mer om visualisering

Vad är ett bra OEE-värde?

100% OEE innebär att du producerar så fort som möjligt, utan stopptid och att allt du producerar är OK. I verkligheten ligger de flesta tillverkningsföretag runt 60% vilket innebär att det finns tydliga förluster och förbättringsmöjligheterna är många.

Perfekt
100%

100Procent

Världsklass
85%

85Procent

Typiskt
60%

60Procent

Låg
40%

40Procent

Våran lösning

Vi kan automatisera din datainsamling och beräkna ditt OEE snabbt, enkelt och tillförlitligt. Vi kan även visualisera din produktivitet på produktionstavlor och på webben så att du kan följa din produktivitet i realtid, följa upp dina största förluster och effektivisera din produktion.

Gör en offertförfrågan

Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig.

empty-person

Rådfråga vår expert