Takt
Balansera din produktion

Ett otaktat produktionsflöde skapar kaos. Jämna ut din produktion för att skapa en bättre arbetsmiljö, förenkla din resurshantering och kunna hålla en hög och jämn kvalité. När du taktar din produktion blir verkliga störningar synliga och du kan börja effektivisera din produktion på riktigt.

Visualisera takttiden

Visualisera takttiden på dina arbetsstationer i realtid så att dina operatörer kan förhålla dig till den. Räkna ner takten och larma per automatik om du överskrider takttiden för att t.ex. tillkalla extra resurser. Spara och analysera statistik för ständiga förbättringar (Kaizen, 改善).

Några av våra kunder

Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Vill du göra en offertförfrågan? Klicka här

Inför ett standardiserat arbetssätt

Uppnå hög och jämn kvalitet genom att införa ett standardiserat arbetssätt så att alla kan utföra jobbet på samma sätt, på samma tid och med samma kvalitet. Även inhyrd personal.

Dela upp jobbet i lika stora delar

Dela upp jobbet i lika stora delar och fördela på arbetsstationer i ett flöde för att förenkla din resurshantering och skapa en bättre arbetsmiljö som varken är stressig eller ryckig.

Fokusera åtgärder på rätt ställe

När du taktar din produktion blir verkliga störningar synliga och du kan fokusera åtgärder på rätt ställe. Mät din produktivitet, identifiera alla förluster och fokusera åtgärder vid din process flaskhals. Din process är inte bättre än svagaste länken. Om du kan förbättra din process flaskhals, kan du förbättra hela din process.

PDCA

Våran lösning

Med vårat kompletta taktsystem kan du visualisera din takt på industriella displayer eller skärmar, larma om din takttid överskrids och spara statistik så att du kan jobba med ständiga förbättringar. Vi skräddarsyr en lösning som passar dina behov och ger dig förutsättningar att skapa en bättre arbetsmiljö, jämna ut dina materialflöden, minska ditt lagerbehov, korta din leveranstid och säkra din kvalité.

Gör en offertförfrågan

Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig.

empty-person

Rådfråga vår expert